AKADEMIA DOBROSTANU to specjalistyczny program przeciwdziałania syndromowi wypalenia. Korzysta z nowoczesnych metod terapii instrumentalnej i wiedzy o neuplastyczności mózgu oraz biologicznym sprzężeniu zwrotnym (biofeedback). Pozyskaliśmy dofinansowanie dla grupy 10 osób z terenu Powiatu Płockiego oraz Płocka

 

SYNDROM WYPALENIA /burnout syndrom/ jest efektem nadmiaru doświadczeń stresowych o charakterze chronicznym oraz stosowania nieefektywnych strategii radzenia sobie z nimi. Sytuacja taka doprowadza do emocjonalnej dekompensacji i fizycznego przeciążenia.

 

KTO MOŻE APLIKOWAĆ?

Osoby narażone na doświadczenie dystresu i syndrom wypalenia w związku z współuzależnieniem, historią uzależnienia lub przemocy w rodzinie, mobingu, dyskryminacji oraz innych tego typu obciążeń. Ponadto program skierowany jest także do osób pracujących na rzecz wyżej wymienionych grup, wolontariuszy, liderów i liderek organizacji pozarządowych.

 

JAK APLIKOWAĆ?

Służy do tego niżej zamieszczony kwestionariusz osobowy. Wypełnij poprawnie wszystkiego jego pola oraz uzasadnij czemu zależy Ci na zakwalifikowaniu się do programu. Zaaznacz zgodę na przetwarzanie Twoich danych osobowych na potrzeby projektu i prowadzonego naboru, a następnie klinij w przycisk "Wyślij". Z osobami, które dokonały zgłoszenia podejmiemy kontakt telefoniczny i poinformujemy o rozstrzygnięciu naboru.

Zgoda na przetwarzanie danych

 

Zadanie publiczne pod nazwą "AKADEMIA DOBROSTANU. Specjalistyczny program przeciwdziałania syndromowi wypalenia." uzyskało dofinansowane ze środków budżetu Województwa Mazowieckiego i realizowane jest w ramach Wojewódzkiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii Województwa Mazowieckiego.

 

Usługi w ramach projektu świadczone są nieodpłatnie w okresie od 18 lipca do 15 października 2023 r. przez Płockie Biuro Stowarzyszenia Mężczyźni Przeciw Przemocy we współpracy z Instytutem Profilaktyki Kreatywnej i Neurotreningu ALFA-THETA.